STT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Phạm Khải Hoàn Trưởng phòng Email: khaihoan@namsaigon.edu.vn
2 Huỳnh Tấn Đạt Phó Trưởng phòng Email: tandat@namsaigon.edu.vn
3 Nguyễn Thị Vui Nhân viên Email: vui@namsaigon.edu.vn
4 Tạ Thanh Tùng Chuyên viên Email: tathanhtung@namsaigon.edu.vn