Cơ cấu tổ chức

STT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Phạm Khải Hoàn Trưởng phòng Email: khaihoan@namsaigon.edu.vn
2 Huỳnh Tấn Đạt Phó Trưởng phòng Email: tandat@namsaigon.edu.vn
3 Nguyễn Thị Phương Mai Chuyên viên Email: phuongmai@namsaigon.edu.vn
4 Trần Hữu Nhân Cán sự Email: huunhan@namsaigon.edu.vn
5 Nguyễn Thị Vui Nhân viên Email: vui@namsaigon.edu.vn
6 Tạ Thanh Tùng Nhân viên Email: tathanhtung@namsaigon.edu.vn
Chia sẽ bài viết này với...
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email