Author Archives: Phòng Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng – Trung cấp và Cao đẳng liên thông năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM [...]

Tin học ứng dụng hệ Cao đẳng

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (CAO ĐẲNG) » Chương trình đào [...]

Thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông chính quy năm 2021

THÔNG BÁO về việc tuyển sinh Cao đẳng liên thông chính quy năm học 2021 [...]

Thông báo về thực hiện khảo sát thông tin đối với sinh viên cao đẳng khóa 2018-2021

THÔNG BÁO về thực hiện khảo sát thông tin đối với sinh viên cao đẳng [...]

Thông báo chiêu sinh lớp “Kỹ thuật tiêm” đào tạo ngắn hạn thường xuyên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH V/v tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn Tên nghề [...]

Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh Lớp 9 trên địa bàn Quận 8

Thực hiện  Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng [...]